Kodesnutt.io

#06 Kombinere promises

Fordelen med Promises er at man får invertert kontroll av asynkron kode og kunne referere til en mulig verdi i fremtiden i en variabel. Det betyr at man og kan lage nye mulige fremtidige verdier ut i fra en eller flere slike verdier og kombinere de uten å måtte tenke på tid som en faktor. I denne episoden ser vi på hvordan vi kan kombinere promises på tre måter: første til mølla, alle samtidig i parallell og alle i serier.

Kode fra episoden